English Svenska

Nyhetsuppdatering

2020-02-27 10:00

Nyfosa tecknar 10-årigt hyresavtal med Luleå kommun

Nyfosa har tecknat ett hyresavtal med Luleå Kommun av hela fastigheten Mården 11 på Timmermansgatan 25 i Luleå. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter. Totala hyresintäkter uppgår till cirka 150 MSEK och hyresavtalet är på 10 år med inflyttning 1 januari 2022.”Vi är mycket glada att ha tecknat ett långt hyresavtal med Luleå Kommun i en av våra fastigheter i Luleå. Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen anpassa lokalerna till ett modernt och funktionellt kontor”, säger Ulf Boström, Förvaltare på Nyfosa.”Med den här inhyrningen tar vi ännu ett steg i riktning mot en förbättrad service för våra medborgare samtidigt som vi samlar förvaltningarna och minskar ytan för administrativa lokaler”, säger Helén Wiklund Wårell, Stadsbyggnadschef på Luleå kommun.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Hörnqvist, Förvaltningschef, anders.hornqvist@nyfosa.se, mobil 072-749 48 00

Ulf Boström, Förvaltare, ulf.bostrom@nyfosa.se, mobil 070-625 07 51

Helén Wiklund Wårell, Stadsbyggnadschef Luleå kommun, mobil 070-386 56 08