English Svenska

Nyfosa har tillträtt en fastighetsportfölj till ett totalt värde om cirka 4,2 MDSEK och emitterar 10 310 000 aktier

2020-03-04 14:50
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Nyfosa

2020-02-28 08:00
Läs mer

Nyfosa tecknar 10-årigt hyresavtal med Luleå kommun

2020-02-27 10:00
Läs mer

Nyfosa omräknar utdelningsförslag av aktier i Torslanda Property Investment AB

2020-02-21 11:45
Läs mer

Nyfosa genomför riktad nyemission av 6,46 miljoner aktier och tillförs 601 miljoner kronor

2020-02-17 23:10
Läs mer

Nyfosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

2020-02-17 17:31
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-02-13 07:30
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i Nyfosa AB

2020-02-12 07:30
Läs mer

Nyfosa avser föreslå sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB

2020-02-07 08:15
Läs mer

Nyfosa ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheter för cirka 8 MDSEK

2020-01-17 16:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar för 300 MSEK och avyttrar för 240 MSEK

2019-12-20 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj till ett totalt värde om cirka 4,2 MDSEK – kommer att emittera 10 310 000 aktier

2019-12-16 15:10
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK

2019-11-26 07:30
Läs mer

Nyfosa emitterar icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK

2019-11-21 15:35
Läs mer

Nyfosa har under fjärde kvartalet förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 654 MSEK

2019-11-19 12:00
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2019

2019-10-23 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar två fastigheter i Malmö till ett värde om 118 MSEK

2019-10-15 13:02
Läs mer

Nyfosa förvärvar 10 fastigheter till ett värde om 214 MSEK från Nyfosas joint venture Söderport

2019-10-02 14:00
Läs mer

Valberedning 2020

2019-10-02 07:30
Läs mer

Katarina Sonnevi ny Transaktionschef på Nyfosa

2019-09-16 09:45
Läs mer

Villkor för Söderports försäljning av fastigheter till Torslanda Property Investment uppfyllt

2019-08-23 08:00
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

2019-07-15 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde om 695 MSEK

2019-07-10 16:30
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport avyttrar fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK och lägger grunden till ett nytt fastighetsbolag

2019-07-10 11:00
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport förvärvar 3 fastigheter för 117 miljoner kronor

2019-07-03 17:15
Läs mer

Nyfosa förvärvar handel i Luleå, Storheden till ett värde om 325 MSEK

2019-07-02 14:12
Läs mer

Nyfosa förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde om 1 570 MSEK

2019-06-24 12:00
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport förvärvar 15 fastigheter för 1 390 miljoner kronor från Nyfosa och Sagax

2019-06-24 07:00
Läs mer

Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

2019-06-05 09:15
Läs mer

Nyfosa emitterar treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK

2019-05-15 15:35
Läs mer

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 9 maj 2019

2019-05-09 16:25
Läs mer

Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora icke-säkerställda obligationslån

2019-05-09 10:00
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

2019-05-09 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar två fastigheter till ett värde om cirka 470 MSEK

2019-05-02 11:00
Läs mer

Nyfosa förvärvar en lagerportfölj till ett värde om 176 MSEK

2019-04-30 12:00
Läs mer

NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2018

2019-04-03 07:30
Läs mer

KALLELSE TILL NYFOSA AB:S ÅRSSTÄMMA

2019-04-01 07:30
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande till årsstämman i Nyfosa AB

2019-03-20 15:10
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

2019-02-12 07:30
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport genomför försäljning

2019-01-17 08:00
Läs mer

Nyfosa noteras på Nasdaq Stockholm

2018-11-23 08:00
Läs mer

NYFOSA PROSPEKT

2018-11-07 08:00
Läs mer

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.