English Svenska

LÅNG ERFARENHET AV KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Nyfosa har sitt ursprung inom Hemfosa. Vårt fastighetsbestånd består initialt av Hemfosas tidigare portfölj av kommersiella fastigheter.

Genom Hemfosa sträcker sig vår historik av affärer inom kommersiella fastigheter tillbaka till 2009. Här är några milstolpar och betydande transaktioner för det som i dag är Nyfosa.

2009: Hemfosa grundades av ett erfaret team med gedigen bakgrund inom värdeskapande fastighetsbolag.

2010: Förvärv av 50 procent av aktierna i fastighetsbolaget Söderport. Per den 30 september 2018 ägde Söderport fastigheter till ett värde om 7,5 MDSEK, med tyngdpunkt på Stockholms- och Göteborgsregionerna. Läs mer under Söderport.

2010–2011: Förvärv av ett stort antal fastigheter på auktion, till följd av den turbulens som då rådde på fastighetsmarknaden. Bland förvärven fanns bland annat den fastighet där Nyfosas huvudkontor i dag är beläget. Förvärven möjliggjordes bland annat av den opportunistiska strategi och den decentraliserade, effektiva organisation som i dag är en del av Nyfosa.

2013: Förvärv av en portfölj om 28 kommersiella fastigheter till ett fastighetsvärde om 1,3 MDSEK. Portföljen har därefter delats, genom aktiv förvaltning, och fastigheter däri har löpande avyttrats till ett gynnsamt resultat.

2014: Hemfosa noterades på Nasdaq Stockholm. Börsnoteringen gav tillgång till kapitalmarknaden och resulterade i en bredare ägarbas med såväl svenska som internationella investerare. Förvärv av en fastighetsportfölj om 54 kommersiella fastigheter till ett fastighetsvärde om 2,0 MDSEK.

2017: Förvärv genomfördes av en fastighetsportfölj om fem fastigheter i Örnsköldsvik till ett fastighetsvärde om 860 MSEK.

2018: Avyttring av en fastighet i centrala Uppsala i juni till ett fastighetsvärde om 1,0 MDSEK. Förvärv av en fastighetsportfölj i juli bestående av 51 fastigheter till ett fastighetsvärde om 3,6 MDSEK. I september beslutade Hemfosas extra bolagsstämma om utdelning av samtliga aktier i Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Sista dag för handel i Hemfosas stamaktie med rätt till utdelning av aktier i Nyfosa var den 19 november. Den 23 november noterades Nyfosas aktie på Nasdaq Stockholm.