English Svenska

HÖG EFFEKTIVITET OCH KORTA BESLUTSVÄGAR

Nyfosa har en decentraliserad och relativt liten organisation. Det innebär en arbetsprocess med hög effektivitet och korta beslutsvägar, där alla medarbetare känner till och förstår bolagets mål och strategi.

Bolagets operativa struktur består av koncernledning, koncerngemensamma funktioner och förvaltning. För att skapa flexibilitet som kan anpassas efter bolagets utveckling har Nyfosa en platt organisationsstruktur, där de för bolaget mest centrala funktionerna återfinns internt. Övriga mer standardiserade funktioner upprätthålls av externa leverantörer. Denna illustration visar en översikt av Nyfosas organisationsstruktur.