English Svenska

VI TAR RISKER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Nyfosa har en aktiv och nära kontakt med transaktionsmarknaden. Det gör att vi kan ta rätt sorts risker, i syfte att skapa högt aktieägarvärde.

Vi för en kontinuerlig dialog med en mängd olika aktörer på marknaden, såsom transaktionsrådgivare, banker, marknadsanalytiker, konsulter och fastighetsägare. Tack vare ett brett kontaktnät och en snabbfotad organisation kan vi göra löpande bedömningar av marknadsutvecklingen, tidigt identifiera affärsmöjligheter och fatta välgrundade beslut om förvärv och avyttringar.

Finansiella riskbegränsningar*

  • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.

* Representerar inte finansiella mål utan riskbegränsningar, varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.