English Svenska

ETT SNABBT OCH ERFARET FASTIGHETSBOLAG

Nyfosa är Sveriges största opportunistiska fastighetsbolag. Här är tre punkter som gör bolaget unikt på den svenska marknaden.

Nyfosas ledning anser att bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, som möjliggör att Nyfosa kan förverkliga sin strategi och uppnå sina långsiktiga mål.

1) En transaktionsintensiv och opportunistisk affärsmodell
Bolagets huvudfokus på värdeskapande genom en transaktionsintensiv och opportunistisk verksamhet gör att Nyfosa skiljer sig från många andra börsnoterade fastighetsbolag. Nyfosas affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på transaktionsmarknaden, kombinerat med en investeringsstrategi som innebär att Nyfosa ska vara följsamt med fastighetsmarknaden. Genom att uppfattas som ett särskilt aktivt fastighetsbolag på transaktionsmarknaden, avseende både förvärv och avyttringar, blir Nyfosa en naturlig och attraktiv affärspartner för andra fastighetsägare, transaktionsrådgivare och banker, vilket ger upphov till fler affärsmöjligheter.

2) Bred strategi
Genom att vara öppna för affärer, oavsett fastighetskategori, region eller transaktionsstorlek, kan Nyfosa ta vara på affärsmöjligheter där de uppstår och utvärdera och genomföra en mängd olika transaktioner. Flexibiliteten ger oss förutsättningar att agera opportunistiskt att förvärva fastigheter som ofta ligger utanför andra fastighetsbolags huvudfokus eller investeringsstrategier. Affärer som därmed är utsatta för mindre konkurrens. En av Nyfosas främsta styrkor är att kunna identifiera affärsmöjligheter eller fastighetspotentialer som andra aktörer uppfattar som alltför komplexa eller osäkra, men som för Nyfosa innebär en möjlighet att fullt ut dra nytta av medarbetarnas kunskap och erfarenhet.

3) Erfaren ledning med stor drivkraft
Nyfosa har en ledning med gedigen erfarenhet av transaktioner av skiftande karaktär och komplexitet samt hög kompetens att identifiera värden, bedöma potential och värdera risker. Nyfosa har också en marknadsnära organisation med korta beslutsvägar och väl inarbetade processer. Flertalet av Nyfosas medarbetare kommer från Hemfosa och har lång erfarenhet av värdeskapande förvaltning och utveckling, samt ett beprövat arbetssätt baserat på den transaktionsintensiva verksamhet som bedrivits. Organisationens erfarenhet och effektiva arbetssätt gör att man kan agera snabbt för att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter när de uppstår.