English Svenska

Nyfosas miljöpolicy

  • Arbeta aktivt med energieffektivisering i våra byggnader och lokaler.
  • Känna till fastigheternas miljörisker och miljöskulder och ta fram långsiktigt hållbara lösningar när åtgärder genomförs.
  • Tillsammans med hyresgästerna arbeta för en god inomhusmiljö.
  • Genomföra miljöanpassad ombyggnation och nyproduktion.
  • Ställa miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer.
  • Öka kompetensen inom och medvetenheten om miljö och hållbarhet hos våra medarbetare.