English Svenska

Födelseår:
1951

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. FRICS.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar och olika positioner inom Catella-koncernen (1993–2015).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Logistea AB (publ) med dotterbolag och Klockarbäcken Property Investment AB (publ) med dotterbolag. Styrelseordförande i SHH Bostad AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Market Art Fair Intressenter AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, Castar Europe AB, Braheberget Holding AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, och Fastighetsbolaget Emilshus AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1951

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. FRICS.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar och olika positioner inom Catella-koncernen (1993–2015).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Logistea AB (publ) med dotterbolag och Klockarbäcken Property Investment AB (publ) med dotterbolag. Styrelseordförande i SHH Bostad AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Market Art Fair Intressenter AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, Castar Europe AB, Braheberget Holding AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, och Fastighetsbolaget Emilshus AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.
Tidigare erfarenhet som bland annat VD i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt från ledande befattningar inom Oscar Properties AB (2017), Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP Group (2011–2012).

Övriga pågående uppdrag:
CFO på Grön Bostad AB, styrelseledamot i LCF Financial Services AB och Flodin Kapital AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.
Tidigare erfarenhet som bland annat VD i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt från ledande befattningar inom Oscar Properties AB (2017), Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP Group (2011–2012).

Övriga pågående uppdrag:
CFO på Grön Bostad AB, styrelseledamot i LCF Financial Services AB och Flodin Kapital AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1975

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola.
Tidigare erfarenhet som bland annat Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter samt ledande befattningar inom AFA Fastigheter och Catella-koncernen samt styrelseledamot i Grön Bostad.

Övriga pågående uppdrag:
Transaktionsansvarig på Mengus.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1975

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola.
Tidigare erfarenhet som bland annat Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter samt ledande befattningar inom AFA Fastigheter och Catella-koncernen samt styrelseledamot i Grön Bostad.

Övriga pågående uppdrag:
Transaktionsansvarig på Mengus.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB (2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC Property Development Nordic AB (2012–2013) och Newsec Advice AB (1999–2012).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Novi Real Estate AB och styrelseledamot i MVB Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB (2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC Property Development Nordic AB (2012–2013) och Newsec Advice AB (1999–2012).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Novi Real Estate AB och styrelseledamot i MVB Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1956

Ledamot sedan:
15 november 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Erfarenhet som grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Holding AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseordförande i Torslanda Property Investment AB (publ), styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quantafuel AS.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 627 311 aktier

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Födelseår:
1956

Ledamot sedan:
15 november 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Erfarenhet som grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Holding AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseordförande i Torslanda Property Investment AB (publ), styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quantafuel AS.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 627 311 aktier

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom SEB (2008–2017).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Landshypotek Bank Aktiebolag och styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom SEB (2008–2017).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Landshypotek Bank Aktiebolag och styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1954

Ledamot sedan:
9 maj 2019

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet från bland annat Fjärde AP-fonden, där han var VD i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar inom Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach. Mats har varit styrelseledamot i ett flertal noterade bolag.

Övriga pågående uppdrag:
Vice ordförande The Global Challenges Foundation, styrelseledamot Carneo, styrelseledamot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, samt ett antal rådgivningsuppdrag.

Aktieinnehav i bolaget per 9 maj 2019 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
10 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Födelseår:
1954

Ledamot sedan:
9 maj 2019

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet från bland annat Fjärde AP-fonden, där han var VD i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar inom Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach. Mats har varit styrelseledamot i ett flertal noterade bolag.

Övriga pågående uppdrag:
Vice ordförande The Global Challenges Foundation, styrelseledamot Carneo, styrelseledamot Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, samt ett antal rådgivningsuppdrag.

Aktieinnehav i bolaget per 9 maj 2019 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
10 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare