English Svenska

Födelseår:
1956

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Holding AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseordförande i Torslanda Property Investment AB (publ), styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quantafuel AS.

Bakgrund:
Erfarenhet som grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 627 311 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
250 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1956

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Holding AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseordförande i Torslanda Property Investment AB (publ), styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quantafuel AS.

Bakgrund:
Erfarenhet som grundare och VD för Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 627 311 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
250 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1973

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Kommanditdelägare i Lindh & Hök Kommunikation kommanditbolag.

Bakgrund:
Erfarenhet som projektledare och transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB (2010-2018) samt stor erfarenhet från fastighetssektorn inom olika roller på Atrium Ljungberg AB (2009-2010), Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) och Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
15 010 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1973

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Kommanditdelägare i Lindh & Hök Kommunikation kommanditbolag.

Bakgrund:
Erfarenhet som projektledare och transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB (2010-2018) samt stor erfarenhet från fastighetssektorn inom olika roller på Atrium Ljungberg AB (2009-2010), Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) och Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
15 010 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Söderport Holding AB och Torslanda Property Investment AB (publ).

Bakgrund:
Erfarenhet som koncerncontroller och ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB (2012-2018) samt tidigare revisionstjänst på EY Real Estate (2004-2012).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
7 400 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Söderport Holding AB och Torslanda Property Investment AB (publ).

Bakgrund:
Erfarenhet som koncerncontroller och ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB (2012-2018) samt tidigare revisionstjänst på EY Real Estate (2004-2012).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
7 400 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1966

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
VD och styrelseledamot i Getberget Invest AB och Hattens fastigheter AB, styrelseordförande i Corner Project Management AB, styrelseledamot i Norstone Group AB, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) samt innehavare av AH Företagskonsult.

Bakgrund:
Erfarenhet som delägare på Corner Property Partners AB och tidigare befattningar på bland annat The Carlyle Group (2007-2013), Fabege AB (2004-2007) och Wihlborgs AB (1997-2004).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1966

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
VD och styrelseledamot i Getberget Invest AB och Hattens fastigheter AB, styrelseordförande i Corner Project Management AB, styrelseledamot i Norstone Group AB, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) samt innehavare av AH Företagskonsult.

Bakgrund:
Erfarenhet som delägare på Corner Property Partners AB och tidigare befattningar på bland annat The Carlyle Group (2007-2013), Fabege AB (2004-2007) och Wihlborgs AB (1997-2004).

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
120 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet av fastighetssektorn från tidigare befattningar på SEB (2004-2018), bland annat projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
145 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1976

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet av fastighetssektorn från tidigare befattningar på SEB (2004-2018), bland annat projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering.

Aktieinnehav i bolaget per 31 dec 2018 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2019:
145 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1977

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Därtill ekonomi på Stockholms Universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet som transaktionsansvarig på Heimstaden (2016-2019) samt stor erfarenhet från fastighetssektorn inom olika roller på RBS (2015-2016), Tenzing AB (2010-2015), Ericsson (2007-2010), Catella (2005-2007) samt NCC property development 2004-2005.

Aktieinnehav i bolaget per 22 okt 2019 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 11 nov 2019:
160 000 teckningsoptioner

Födelseår:
1977

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Därtill ekonomi på Stockholms Universitet.

Bakgrund:
Erfarenhet som transaktionsansvarig på Heimstaden (2016-2019) samt stor erfarenhet från fastighetssektorn inom olika roller på RBS (2015-2016), Tenzing AB (2010-2015), Ericsson (2007-2010), Catella (2005-2007) samt NCC property development 2004-2005.

Aktieinnehav i bolaget per 22 okt 2019 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
-

Teckningsoptioner i bolaget per 11 nov 2019:
160 000 teckningsoptioner