English Svenska

Lasarettsgatan 5
Box 148
331 21 Värnamo

0370-69 49 00

Göran Johansson

Uthyrare

+46 72 504 82 64

goran.johansson@nyfosa.se

Jan Hultegård

Regionsansvarig

+46 72 504 82 66

jan.hultegard@nyfosa.se

Jonathan Möller

Teknisk förvaltare

+46 72 504 82 61

jonathan.moller@nyfosa.se

Lena-Karin Johansson

Förvaltningsassistent

+46 72 504 82 63

lena-karin.johansson@nyfosa.se