English Svenska

Derbyvägen 20
212 35 Malmö
08-406 64 00

Daniel Bäckvall

Teknisk förvaltare

+46 70 691 86 00

daniel.backvall@nyfosa.se

Eva Hertzman

Förvaltningsassistent

+46 73 839 80 00

konsult.malmo@nyfosa.se

Mathias Cronqvist

Regionsansvarig

+46 73 334 18 67

mathias.cronqvist@nyfosa.se

Pia Ellingsworth

Förvaltare

+46 70 835 71 11

pia.ellingsworth@nyfosa.se