English Svenska

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Förändring aktiekapital (SEK) Förändring antal aktier Aktiekapital efter ändring (SEK) Antal aktier efter ändring
17 oktober 2017 Nybildning n.a. n.a. 50 000 500
21 maj 2018 Delning av aktier (1:200) n.a. + 99 500 50 000 100 000
21 maj 2018 Nyemission + 78 814 124,50 + 157 628 249 78 864 124,50 157 728 249
21 augusti 2018 Nyemission + 5 000 000 + 10 000 000 83 864 124,50 167 728 249
18 februari 2020 Nyemission + 3 231 412 + 6 462 824 87 095 536,50 174 191 073