English Svenska

Aktieägare

Tabellen nedan visar Nyfosas största aktieägare per den 31 december 2019, baserat på information från Euroclear.

 

Procentandel
Aktieägare Antal aktier Kapital Röster
Länsförsäkringar Fonder 15 565 560 9,3% 9,3%
Swedbank Robur Fonder 12 708 965 7,6% 7,6%
Fjärde AP-fonden 9 566 100 5,7% 5,7%
ICA-handlarnas Förbund 7 005 000 4,2% 4,2%
SEB Fonder 6 150 184 3,7% 3,7%
Norges Bank 5 676 289 3,4% 3,4%
Vanguard 5 631 442 3,4% 3,4%
Handelsbanken Fonder 5 300 000 3,2% 3,2%
Kåpan Pensioner Försäkringsförening 4 716 274 2,8% 2,8%
AB Sagax 4 700 000 2,8% 2,8%
Övriga aktieägare 90 708 435 53,9% 53,9%
Summa 167 728 249 100% 100%