English Svenska

Bokslutskommuniké
januari - december 2019

Läs bokslutskommunikén

Laddar in aktiekurs...

Mål och vision

Vårt övergripande mål är att generera en långsiktig hög och stabil avkastning, med fokus på tillväxt.

Nyheter

Nyfosa har tillträtt en fastighetsportfölj till ett totalt värde om cirka 4,2 MDSEK och emitterar 10 310 000 aktier

Läs hela

Alla pressmeddelanden och nyheter

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2019
Vecka 12 2020

Delårsrapport januari – mars 2020
23 april 2020

Årsstämma 2020
23 april 2020

Delårsrapport januari – juni 2020
13 juli 2020

Delårsrapport januari – september 2020
22 oktober 2020

Kontakt

Jens Engwall

Rådgivare

+46 70 690 65 50

jens.engwall@nyfosa.se